Wat is wandelcoaching

Wandelen is van alle culturen en tijden. Het is een krachtige en ontspannen manier om tot jezelf te komen. De natuur oordeelt niet; in de natuur mag je zijn zoals je bent. Je zou de natuur kunnen zien als een metafoor voor je leven. Er zijn perioden van bloei en van dorheid. En alles daar tussenin. Net zoals de natuur reageren wij op de verschillende jaargetijden in onszelf. Tijdens de wandeling kijken we naar jouw specifieke talenten en kwaliteiten door gerichte opdrachten, beelden en associaties uit de natuur te koppelen aan jouw vraag. Hierdoor komen er vaak verrassende inzichten en oplossingen naar boven. Doordat je deze inzichten weer koppelt aan de natuurlijke omgeving, blijven deze langer doorwerken.

Wandelen in de natuur activeert energiegebieden in je lichaam:
  • Je komt letterlijk in beweging en maakt je hoofd leeg, waardoor je meer geaard bent; dit geeft rust.
  • Je richt je blik op de natuur en niet op de ander; dit werkt ontspannend en geeft vrijheid.
  • Je luistert meer naar je buikgevoel of ‘wat is goed’ en ‘wat is slecht voor mij’; dit vergroot je eigenwaarde en geeft kracht.
  • Je maakt de ruimte in je hart groter door diep te ademen en je gevoelens te uiten; dit lucht op en geeft energie.
  • Je neemt afstand en kijkt met een frisse blik naar jezelf; je ziet mogelijkheden om je doel te bereiken en geeft vertrouwen.
  • Je vindt de juiste woorden voor dat wat je wilt en hoe je dit concreet kunt maken; dit geeft helderheid en hoop.

Recent onderzoek van Agnes van den Berg (2016) toont aan dat wandelcoaching significant positieve effecten heeft op (werk)stress, welzijn en gezondheid. Psychische en lichamelijke stressklachten, problemen met concentratie en aandacht en problemen met sociaal functioneren verminderen door wandelcoaching. Bevlogenheid en plezier op het werk, hoop, zelfwaardering en tevredenheid met het leven nemen toe. Het volledige onderzoeksrapport is te vinden op rapport wandelcoaching

Coachingstraject

Wordt weer regisseur van je eigen leven!

In de wandelingen onderzoeken we welke zaken jij belangrijk vindt. Welke betekenis het voor je heeft. Hoe je ze serieus kan nemen en hoe je ze succesvol kan inzetten. Je leert opnieuw hoe je met behoud van eigenheid omgaat met verschillen. Zo word je de expert die je altijd al was!